content top

Drážďany

Drážďany

Drážďany, saská metropole ležící na Labi pár desítek kilometrů za hranicemi České republiky, jsou městem, které bylo v minulosti Čechy hojně navštěvované. Leželo v „socialistickém sektoru“ a bylo možno zajet tam jen na tak zvanou cestovní doložkou k občance. Nejezdilo se tam však za kulturním poznáním, ale za nákupy, přesněji řečeno pro zakázaný „kontraband“. Někdejší nedobrovolní...

Celý článek

Regensburg (Řezno)

Regensburg (Řezno)

Regensburg, česky Řezno, je čtvrtým největším městem Bavorska. Leží nedaleko hranic s Českou republikou, z Folmavy i z Rozvadova něco mezi sedmdesáti a devadesáti kilometry. Do Regensburg se proto návštěvníci z naší země vydávají třeba jen na jednodenní nebo víkendový výlet. Pro návštěvníky má Regensburg bohatou nabídku zajímavostí, zejména historických. A všichni se shodují, že Regensburg je svou...

Celý článek

Kolín nad Rýnem

Kolín nad Rýnem

Kolín na Rýnem je milionové město ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko. Kolín nad Rýnem je moderní dynamické město, kde je soustředěno mnoho kulturních a vzdělávacích institucí, firem, obchodních společností. Pro Kolín nad Rýnem jsou typická dva jevy: největší liberálnost v Německu, a pak velmi nesrozumitelný dialekt. Do Kolína nad Rýnem přijíždějí statisíce návštěvníků – za prací,...

Celý článek

Postupim (Potsdam )

Postupim (Potsdam )

Postupim, hlavní město Braniborska, vešla do povědomí světové veřejnosti v roce 1945, kdy se zde konala konference rozhodující o osudu poraženého Německa. Dějiny města na řece Havole jsou mnohem bohatší.  Velkovévoda Fridrich Veliký nechal v Postupimi postavit královský zámek a královskou rezidence. V současné době jsou na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Pro svou historickou výstavnost je...

Celý článek

Hamburk (Hamburg)

Hamburk (Hamburg)

Na pobřeží Severního moře leží Hamburk, staré svobodné hanzovní město s největším přístavem v Německu.  I když se zde dají nalézt přístavní krčmičky, vždy plné turistů, není to ten život, který ve svém románu Cirkus Humberto popsal Eduard Bass. Lidem v Hamburku se žije dobře a turisté se zde mohou cítit dobře a bezpečně. Hamburk: Město se statutem země Na dolním toku Labe nad ústím do...

Celý článek

Frankfurt nad Mohanem (Frankfurt am Main)

Frankfurt nad Mohanem (Frankfurt am Main)

Frankfurt nad Mohanem, největší město spolkové země Hesenska,  má historii, která sahá až do prvního tisíciletí. A třebaže jich po válce moc nezbylo, ve Frankfurtu na Mohanem jsou i historické památky. Za nimi se ovšem do Frankfurtu příliš nejezdí. To, co chce turista obvykle vidět, je moderní architektura. Město ježaté výškovými budovami, skutečné mrakodrapy. Představy turistů skutečnost překonává...

Celý článek

Lipsko (Leipzig)

Lipsko (Leipzig)

Lipsko je půlmilionové město ve spolkové zemi Svobodný stát Sasko. Svět zná Lipsko především jako dějiště tak zvané bitvy národů, jako místo konání tradičních veletrhů, ale rovněž jako město s velkou hudební tradicí či sídlo druhé nejstarší německé univerzity. Novodobá historie Lipsko spojuje s demonstracemi na podzim roku 1989, které přispěly nejen k „pádu berlínské zdi“, ale ke zhroucení...

Celý článek

Würzburg

Würzburg

Bavorské město Würzburg se rozkládá na obou březích řeky Mohan (Mein), mezi vinicemi. Na první pohled upoutá především pevnost Marienberg nad městem. Rezidence bavorských arcibiskupů byla společně se zahradami a rezidenčním náměstím zahrnuta do seznamu památek kulturního dědictví UNESCO v roce 1981. V současnosti patří rezidence státu Bavorsko. Komplex je také hlavním důvodem, proč do přjíždějí...

Celý článek

Berlín, hlavní město Německa

Berlín, hlavní město Německa

Poznat Berlín, hlavní město Spolkové republiky Německa (SRN), má pro turisty z České republiky značný význam. Při jeho prohlídce si nelze neuvědomovat historické souvislosti, které jsou pro oba národy společné. Berlín, metropole našeho západního souseda, poskytne kromě kulturního zážitku při prohlídce četných památek i pohled na současnost a nutí k mnoha srovnávání. Navštívit Berlín tak nějak...

Celý článek

Heidelberg

Heidelberg

Heidelberg ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko je považován za turisticky nejatraktivnější město a vstupní bránu do oblasti Středního Porýní. Staré univerzitní město se rozprostírá pod zalesněnými kopci u řeky Neckar, která se o kus dál vlévá do Rýna. V zalesněných svazích dominují městu pozůstatky mohutného hradu. Dnešní více než stotřicetičtyřtisícový Heidelberg je především stále...

Celý článek
content top