Spolková republika Německo (SRN)

Spolková republika Německo je tvořena šestnácti spolkovými zeměmi s federativním uspořádáním. Zemím je ústavou zajištěno autonomní postavení při zachování federální moci. Státní moc je v Německu rozložena mezi federální (státní) orgány a orgány členských zemí (Länder).

Spolková republika Německo

Současné uspořádání Spolkové republiky Německa (Bundesrepublik Deutschland, SRN) se datuje 3. říjnem 1990, kdy zanikla Německá

Nová budova Bendestagu v Berlíně

demokratická republika (NDR, pád berlínské zdi 1989). Z území bývalé NDR vzniklo šest spolkových zemí, které se připojily k členským zemí státního útvaru SNR vzniklého v roce 1949. Jsou to Braniborsko, Durynsko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Sasko a Sasko-Anhaltsko a Berlín, který získal statut samostatné země (jako Hamburk). Hranice spolkových zemí jsou přibližně stejné, jako byly provincie tak zvané Výmarské republiky (1919).

Administrativní členění

Spolková republika Německo  je tvořena:

  • 29 vládními kraji (Regierungsbezirk)
  • 444 okresy včetně statutárních měst

V Německu se nachází asi 14 800 obcí, z toho 83 velkoměsta se 100 000 obyvateli nebo více, 108 středně velikých měst s 50 000 až 99 999 obyvateli, 462 obcí s 20 000 až 49 999 obyvateli.

Obyvatelé SRN

  • Hlavní město Spolkové republiky Německa je Berlín (3.443.570  obyvatel)
  • Další velká města: Hamburk (1.780.748  obyvatel), Mnichov (1.326.807  obyvatel), Kolín nad Rýnem (995.420  obyvatel).
  • Ve Spolkové republice Německu žije 81,7 miliónů obyvatel, z toho je 91,2 % německé národnosti. Přibližně 67 miliónů obyvatel žije (81 %) v původních spolkových zemích, přibližně devatenáct procent obyvatel žije v zemích vzniklých zánikem NDR.
  • Úředním jazykem je němčina.
  • Nejlidnatější spolkovou zemí je Severní Porýní-Vestfálsko (17,845 mil. obyvatel), následuje Bavorsko (12,539 mil.) a Bádensko-Württembersko (10,754 mil.)
  • Státní vlajka je tvořena třemi vodorovnými pruhy v barvách černá, červená a zlatá.

 

Spolková republika Německo: Země a hlavní města

 

Země Bádensko-Württembersko (Land Baden-Württemberg) Stuttgart
Svobodný stát Bavorsko (Freistaat Bayern) Mnichov (München)
Země Berlín (Land Berlin)
Země Braniborsko (Land Brandenburg) Postupim (Potsdam)
Svobodné hanzovní město Brémy (Freie Hansestadt Bremen) Brémy (Bremen)
Svobodné a hanzovní město Hamburk (Freie und Hansestadt Hamburg)
Země Hesensko (Land Hessen) Wiesbaden
Země Meklenbursko-Přední Pomořansko (Land Mecklenburg-Vorpommern) Schwerin
Země Dolní Sasko (Land Niedersachsen) Hanover (Hannover)
Země Severní Porýní-Vestfálsko (Land Nordrhein-Westfalen) Düsseldorf
Země Porýní-Falc (Land Rheinland-Pfalz) Mohuč (Mainz)
Země Sársko (Land Saarland) Saarbrücken
Svobodný stát Sasko (Freistaat Sachsen) Drážďany (Dresden)
Země Sasko-Anhaltsko (Land Sachsen-Anhalt) Magdeburk (Magdeburg)
Země Šlesvicko-Holštýnsko (Land Schleswig-Holstein) Kiel
Svobodný stát Durynsko (Freistaat Thüringen) Erfurt
Foto: Nová budova Bundestagu v Berlíně. (jez)

 

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno