Svátky v Německu

Svátky v Německu nejsou jednotné po celém územím. Některé platí všude, některé svátky se drží jen v určitých spolkových zemích. Ve svátky v Německu jsou všechny obchody zavřené. Existují ale výjimky. Čerpací stanice jsou e svátky otevřeny.

Svátky v Německu

Důsledné dodržování svátků v Německu je ošetřeno zákonem. Podle něj nemohou být ve svátky (a dny pracovního klidu, tedy neděle) žádné obchody otevřeny. Proto je před návštěvou Německa vhodné zjistit, zda na dobu návštěvy nějaký  svátek nepřipadá. Některé svátky v Německu jsou společné pro všechny země, některé platí jen v určitých zemí. Dalším specifikem je možnost obcí vyhlašovat svátek. To se týká hlavně obcí, kde převládá určité náboženství – buď katolické nebo protestantské.

  • Čerpací stanice v Německu jsou ve svátky otevřeny.

I v Německu jsou výjimky

I v pořádkumilovném Německu existuje výjimka pro nedělní a sváteční prodej. Mají ji prodejny na nádražích. A tady vznikla skulina pro podnikavé obchodní společnosti. V Německu můžeme vidět obchody, které jsou doslova nalepeny na budovu nádraží. Jsou „nádražní“ prodejny, a tedy se na ně zákaz nevztahuje.

 

Svátky ve spolkových zemí Německa

 

Datum Svátek Spolkové země Poznámka
1.1. Nový rok Všechny
6.1. Tři králové Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Sasko-Anhaltsko
3.4. Velký pátek Všechny Pohyblivý svátek
6.4. Velikonoční pondělí Všechny Pohyblivý svátek
1.5. Svátek práce Všechny
14.5. Nanebevstoupení Ježíše Krista Všechny Pohyblivý svátek
25.5. Svatodušní pondělí Všechny Pohyblivý svátek
4.6. Boží tělo Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Hesensko, Severní Porýní-Vestfálsko, Porýní-Falcko, Sársko, Sasko a Durynsko pouze podle vyhlášek obcí Pohyblivý svátek
15.8. Nanebevzetí Panny Marie Sársko, Bavorsko v obcích s převážně katolickým obyvatelstvem
3.10. Den sjednocení Všechny
31.10. Den reformace Braniborsko, Meklembursko-Přední Pomořany, Sasko, Sasko-Anhaltsko, Durynsko
1.11. Svátek všech svatých Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Severní Porýní-Vestfálsko, Sársko, Porýní-Falcko
18.11. Den pokání a modliteb Sasko Pohyblivý svátek
25.12. 1. svátek vánoční Všechny
26.12. 2. svátek vánoční Všechny

Ilustrační foto: scx.hu

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno