Německou vlajku tvoří trikolora tří stejně širokých podélných průhů v barvách černá (nahoře), červená a žlutá (zlatá). Existuje i podoba vlajky služební a vlajky námořní. Historie německé vlajky a její měnící se barevnosti, sahá do počátku 19. století, a je poměrně pestrá. Současná podoba německé vlajky se používá od roku 1949. Německých „národních barev“ bylo použito i na státní vlajce někdejší Německé demokratické republiky.

Historie německých trikolor

Černý orel s červenou zbrojí ve zlatém poli. Tak se dostaly barvy do trikolóry, kterou poprvé začal v roce 1813 používat sbor dobrovolníků Ludwiga Adolfa Wilhelma von

Vlajka Spolkové republiky Německa

Lützov v bojích proti napoleonských vojskům. Černo červeno zlatá trikolóra použitá na vlajce se stala symbolem německého liberalismu i po skončení napoleonských válek. Vlajku v této podobě vybral a schválil v roce 1848 tak zvaný frankfurtský sněm a vyhlásil ji za oficiální symbol německého spolku. Po vítězné válce proti Francouzům v roce 1871 se spojil Severoněmecký spolek s ostatními většími i menšími německými státy. Pod vládou pruské dynastie bylo vyhlášeno jednotné císařství. Jednotné císařství začalo jako své barvy (a vlajku) používat černou, bílou a červenou. Tuto barevnost už dříve Severoněmecký spolek užíval a vyhovovala sjednoceným územím: tradičními barvami Pruska byly černá a bílá. Hansovní města zase používala barev červené a bílé. Černo bílo červená trikolóra tedy byla všemi akceptovaným sjednocením.

Získejte inspiraci pro zájezd či dovolenou v Německu. Zobrazení po kliknutí na tento odkaz ZDE!

Vznik německé republiky

Po první světové válce, kdy se rozpadly evropské mocnosti, byla 11. srpna 1919 vyhlášena republika. Spontánně byly vyvěšovány vlajky v barevnosti z roku 1848 – černo červeno zlaté. Tuto vlajku přijala za svůj státní symbol tak zvaná Výmarská republika (národní shromáždění, které přijalo ústavu, se sešlo ve Výmaru). Po vyhlášení tak zvané Třetí říše v roce 1933 začala být z popudu říšského kancléře Hitlera znovu používána císařská trikolóra. Toto období ale bylo krátké, už v roce 1935 se jako národního symbolu začalo používat vlajky NSDAP – černa svastika v bílém kruhu v červeném poli.

Poválečné období

V období poválečných neurovnaných poměrů v letech 1946 až 1949 mělo Německo jen obchodní vlaku tvořenou pěti pruhy – modrý, bílý, červený, bílý, modrý. Na podzim roku 1949 byly v měsíčním odstupu vyhlášeny dvě německé republiky – Spolková republika Německo (SRN) a Německá demokratická republika (NDR). Obě jako symbol státnosti používaly vlajku tvořenou černým, červeným a žlutým (zlatým) pruhem. Východní Německo na svou v roce 1959 vložilo svůj státní znak – obilné snopy stočené do kruhu, svázané trikolorou, uprostřed kladivo a kružidlo.

Soudobá vlajka Německa

  • Současná vlajka Německa je tvořena třemi stejně širokými pruhy v barvách černá, červená a žlutá (zlatá).
  • Pro účely státní služby je tato trikolora doplněna státním znakem – černým orlem s červenou zbrojí ve žlutém (zlatém) poli. Vlajka se státním znakem se nesmí používat k jiným účelům. To platí nejen pro soukromé osoby, ale i pro spolkové země a obce.
  • Sstejná je i vlajka námořní (ve tvaru námořních vlajek).
  • Německou prezidentskou standartu tvoří státní znak ve čtvercovém zlatém poli s červeným orámováním.

Foto: Vlajka Spolkové republiky Německo (sxc.hu)

Další články z rubriky

Štítky: , , , , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.