Německá vlajka

Německou vlajku tvoří trikolora tří stejně širokých podélných průhů v barvách černá (nahoře), červená a žlutá (zlatá). Existuje i podoba vlajky služební a vlajky námořní. Historie německé vlajky a její měnící se barevnosti, sahá do počátku 19. století, a je poměrně pestrá. Současná podoba německé vlajky se používá od roku 1949. Německých „národních barev“ bylo použito i na státní vlajce někdejší Německé demokratické republiky.

Historie německých trikolor

Černý orel s červenou zbrojí ve zlatém poli. Tak se dostaly barvy do trikolóry, kterou poprvé začal v roce 1813 používat sbor dobrovolníků Ludwiga Adolfa Wilhelma von

Vlajka Spolkové republiky Německa

Lützov v bojích proti napoleonských vojskům. Černo červeno zlatá trikolóra použitá na vlajce se stala symbolem německého liberalismu i po skončení napoleonských válek. Vlajku v této podobě vybral a schválil v roce 1848 tak zvaný frankfurtský sněm a vyhlásil ji za oficiální symbol německého spolku. Po vítězné válce proti Francouzům v roce 1871 se spojil Severoněmecký spolek s ostatními většími i menšími německými státy. Pod vládou pruské dynastie bylo vyhlášeno jednotné císařství. Jednotné císařství začalo jako své barvy (a vlajku) používat černou, bílou a červenou. Tuto barevnost už dříve Severoněmecký spolek užíval a vyhovovala sjednoceným územím: tradičními barvami Pruska byly černá a bílá. Hansovní města zase používala barev červené a bílé. Černo bílo červená trikolóra tedy byla všemi akceptovaným sjednocením.

Vznik německé republiky

Po první světové válce, kdy se rozpadly evropské mocnosti, byla 11. srpna 1919 vyhlášena republika. Spontánně byly vyvěšovány vlajky v barevnosti z roku 1848 – černo červeno zlaté. Tuto vlajku přijala za svůj státní symbol tak zvaná Výmarská republika (národní shromáždění, které přijalo ústavu, se sešlo ve Výmaru). Po vyhlášení tak zvané Třetí říše v roce 1933 začala být z popudu říšského kancléře Hitlera znovu používána císařská trikolóra. Toto období ale bylo krátké, už v roce 1935 se jako národního symbolu začalo používat vlajky NSDAP – černa svastika v bílém kruhu v červeném poli.

Poválečné období

V období poválečných neurovnaných poměrů v letech 1946 až 1949 mělo Německo jen obchodní vlaku tvořenou pěti pruhy – modrý, bílý, červený, bílý, modrý. Na podzim roku 1949 byly v měsíčním odstupu vyhlášeny dvě německé republiky – Spolková republika Německo (SRN) a Německá demokratická republika (NDR). Obě jako symbol státnosti používaly vlajku tvořenou černým, červeným a žlutým (zlatým) pruhem. Východní Německo na svou v roce 1959 vložilo svůj státní znak – obilné snopy stočené do kruhu, svázané trikolorou, uprostřed kladivo a kružidlo.

Soudobá vlajka Německa

  • Současná vlajka Německa je tvořena třemi stejně širokými pruhy v barvách černá, červená a žlutá (zlatá).
  • Pro účely státní služby je tato trikolora doplněna státním znakem – černým orlem s červenou zbrojí ve žlutém (zlatém) poli. Vlajka se státním znakem se nesmí používat k jiným účelům. To platí nejen pro soukromé osoby, ale i pro spolkové země a obce.
  • Sstejná je i vlajka námořní (ve tvaru námořních vlajek).
  • Německou prezidentskou standartu tvoří státní znak ve čtvercovém zlatém poli s červeným orámováním.

Foto: Vlajka Spolkové republiky Německo (sxc.hu)

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno