Paderborn

Městečko Paderborn najdeme v severozápadním Německu. Město je bohaté na památky. Jen v samotném centru najdeme 20 historických budov.

Paderborn

Katedrála sv. Marie, sv. Libora a sv. Kiliána

Katedrála sv. Marie, sv. Libora a sv. Kiliána je ve své současné podobě v podstatě výtvorem ze 13. století, přičemž jsou zde také zahrnuty části předchozích staveb z 11. a 12. století. Pozdější přístavby a přestavby, zejména barokního slohu ze 17. století, celkový gotický dojem výrazněji nezměnily. Více než 100 metrů dlouhý trojlodní halový kostel má dvě příčné lodi a halovou kryptu. Mohutná západní věž je vysoká 93 metrů. Podle posledních zjištění pocházejí ze 13. století také dvě kulaté schodišťové věže lemující západní věž. Kunigunde. V kryptě, která je jednou z největších v Německu, jsou uloženy relikvie sv. Libora, patrona arcidiecéze a města. Odtud se dostanete do biskupské krypty, která byla nově vytyčena v roce 1935.

Císařský palác

Na severní straně katedrály je část, kde se před dobrými 1200 lety psaly dějiny Paderbornu a Evropy. Císařský palác z 11. a 12. století sousedí na severu s areálem karolínského paláce. Hala o délce 44 metrů a šířce 16 metrů, a také několik menších hospodářských budov, byly v letech 1976 až 1978 odhaleny až na staré základové zdi a přestavěny, přičemž byla v maximální možné míře zachována původní konstrukce. V horním patře velkého sálu se konají kulturní akce, spodní patro a některé sousední místnosti, slouží jako muzeum.

Radnice

Vzhledem k postupnému zhoršování stavebního stavu začala v roce 1870 zásadní obnova radnice pod vedením paderbornského architekta Rudolfa Volmera, s níž souvisela i celková obnova interiéru. Tak vznikla vstupní hala a velké reprezentativní schodiště. Po sporech mezi Volmerem a městem, protože se mu náklady vymkly z rukou, bylo vedení stavby v roce 1874 převedeno na tesařského mistra Schafmeistera. Volmer dával najevo své rozhořčení různými více či méně zlomyslnými nápisy, tzv. velbloudími nápisy, umístěnými na skrytých místech. Ty jsou dokonce částečně zachovalé. V roce 1878 byla přestavba dokončena. Po rozsáhlém přesídlení personálně rozrostlé městské správy do bývalého kláštera Gaukirch v Grube v roce 1894 zřídil antický spolek v přízemí radnice muzeum. V roce 1945 byla radnice zničena až po vnější zdi a vyhořela.

O výtvarné řešení se zasloužil především paderbornský sochař Josef Thomas Brinkschröder. Navrhl vstupní dveře, zábradlí, schodišťová okna a hlavní vchodové dveře velkého sálu. Sochař Müller-Oerlinghausen poskytl návrhy zárubní dveří velkého sálu. Radniční sklep byl upraven na restauraci v 60. letech 20. století. V roce 1975 dostala radnice barevné řešení podle historických nálezů.

Bartolomějská kaple

Malá církevní budova se nachází přímo za katedrálou, u vchodu do muzea v Císařském paláci. Biskup Meinwerk nechal tento architektonický skvost, jde o nejstarší známý halový kostel na německé půdě, postavit kolem roku 1017. Byli to řečtí stavitelé, kteří znali byzantský styl a kteří se zabývali touto palácovou kaplí, vytvořením unikátních kleneb a sloupů, které je podpírají. Bartolomějská kaple zázrakem přečkala všechny zkoušky a strasti v průběhu své téměř tisícileté historie téměř bez úhony a od roku 1963 byla uvedena do původního stavu. Od roku 1978 má umělecky řešené bronzové dveře. Kaple, která na návštěvníky zapůsobí svou akustikou, je považována za nejvýznamnější uměleckohistorickou stavbu v Paderbornu.

Zámek Neuhaus

Zámek Neuhaus

Bývalé knížecí a biskupské sídlo, zámek Neuhaus, je jedním z nejvýznamnějších zámků s vodními příkopy ve Vestfálsku. Počátky sídla sahají do 14. století. Do dnešního čtyřkřídlého komplexu s kulatými nárožními věžemi a příkopy byl však rozšířen až v 16. století. Zámek Neuhaus je tedy jedním z raných děl, a tedy jedním z nejvýznamnějších příkladů weserské renesance. Do roku 1802 byl zámek Neuhaus sídlem paderbornských knížecích biskupů.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno