Mapa Německa

Německo se rozkládá ve středu Evropy. Na území Německa se nacházejí všechny krajinotvorné prvky a útvary: od velehorských štítů alp přes vysočinu, úrodné nížiny až k mořskému pobřeží. Vodstvo Německa představují horské říčky i velké řeky i delta veletoku, kanály, jezera a dvě moře. Německo je naším západním sousedem.

Mapa Německa

Německo: Rozloha a délka hranic

Německo je svou rozlohou 357 021 kilometrů čtverečních 4,5krát větší než Česká republika. Vzhledem ke své poloze uprostřed Evropy sousedí Německo kromě východní hranice s Českem(811 kilometrů) s dalšími osmi státy: na jihovýchodě s

Mapa Německa

Rakouskem (815 kilometrů), na severovýchodě s Polskem (442 kilometrů), na severu s Německo s Dánskem (67 kilometrů), na severozápadě s Nizozemím (567 kilometrů), na západě na Lucemburskem (135 kilometrů) a s Belgií (156 kilometrů), na jihozápadě s Francií (448 kilometrů), na jihu se Švýcarskem (316 kilometrů).

Od velehor k moři

Povrch Německa je velmi rozmanitý – nejvyšší bod Německa je alpský vrchol Zugspitze v nadmořské výšce 2962 metrů, zatímco jako přirozený nejnižší bod Německa – uměle vytvořené nepočítaje – je uváděna proláklina u Neuendorf-Sachsebbande v Šlesvicku-Holštýnsku (3,54 metru pod mořem).

  • Na jihu Německa se nachází alpské předhůří pokračující velehorské štíty německých Alp (Zugspitze v Bavorsku poblíž Garmisch-Partenkirchenu). Od alpského pohoří směrem k severu se krajina snižuje a přechází do Středoněmecké vysočiny. V Černém lese (Schwarzwald) dosahuje nadmořské výšky 1493 (Feldberg), v pohoří Bavorský les 1456 metrů (Großer Arber). Krušné hory na hranici s Českou republikou, Smrčina a Švábská Alpa přesahují tisíc metrů. V pohoří Harz, které je součástí Středoněmecké vysočiny, je nejvyšší horou Brocken s nadmořskou výškou 1142 metrů.
  • Směrem na sever se z nížinného reliéfu krajiny zvedají spíš jednotlivé kopce, jejichž nadmořská výška se pohybuje kolem stovky metrů.
  • Ráz krajiny se směrem k mořím snižuje.

Obydlené německé ostrovy

Sever Německa omývají dvě moře Severní a Baltské. K německému území patří i některé ostrovy v mořích. V Severním moři leží obydlená souostroví Severofríské ostrovy a Východofríské ostrovy, dále rovněž obydlený Helgoland a Neuwerk. V Baltském moři jsou největšími ostrovy Fehmarn, Poel, Hiddensee, Rujána a Usedom. Největším poloostrovem vybíhajícím do Baltského moře je Fischland-Darß-Zings.

Řeky Německa

Přes Německo prochází hlavní evropské rozvodí. Řeky Německa odvádějí vodu do Černého moře (Dunaj), do Severního moře (Labe, Rýn, Vezera), do Baltského moře (Odra).

  • Od jihozápadu k západu protéká Německem řeka Rýn. Z hlediska ekonomického vývoje (z hlediska historie Německa i celé střední části Evropy) je Rýn nejvýznamnější německou řekou. Na svém 865 kilometrů dlouhém toku přibírá přítoky dalším velkých řek Neckaur, Mohanu, Mosely a Rúru.
  • Jižní část Německa s předhůřím Alp odvodňuje Dunaj. Jeho délka na území Německa je 647 kilometrů. V městě Regensburgu (Řezno) tvoří Dunaj svůj nejsevernější ohyb. Jeho nejdůležitějšími přítoky jsou Iller, Lech, Isar a Inn.
  • Severovýchodem Německa protéká Labe (od hranic v Hřensku 725 kilometrů). Přitékají k němu velké řeky Sála a Havola.
  • Hranice Německa s Polskem je tvořena Odrou s nejdůležitějším přítokem Lužickou Nisou. Odra odvádí vody do Baltského moře.

Německá přírodní jezera

Největší německá jezera leží v předhůří Alp a v Meklenburské jezerní plošině. Největším pouze německým jezerem je Müritz v Meklenburské jezerní plošině. Největší jezero na německém území je Bodamské jezero, zčásti ležící na švýcarském a rakouském území.

Ilustrační foto: sxc.hu

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno