Bremerhaven

Město Bremerhaven mající přes sto tisíc obyvatel je známé především díky svému propojení s Brémami. Aby také ne, když se zde nachází obrovský německý přístav. Ten je doplněn i o několik historických památek a také instutů, muzeí a výzkumných míst.

Bremerhaven

Baltské moře v hlavní roli

Město Bremerhaven, které je součástí speciální spolkové země Svobodné hanzovní město Brémy, se nachází v severní části Německa. Konkrétně  u pobřeží Baltského moře. Díky své lokalitě je tak velmi populární jako městský přístav s opravdu rušným lodním provozem. Městem protékají dvě řeky. Geeste a Vezera. Obě dvě se hned poté, co opustí hranice města, vlévají do Baltského moře.

 První osídlení již ve 12. století 

Místo, kde se nyní nachází město Bremerhaven má dlouholetou historii. Samotné území bylo osídleno již na konci 12. století. Tehdy zde ležely vesnice Geestendorf a Wulsdorf. Velkého rozkvětu se městu dostalo ve století 18. Za úspěchem i vystavěním nového přístavu ve městě Bremerhaven stálo přístavní město Brémy. Rostoucí zapísčení zapříčinilo, že brémský přístav byl již nedostatečný. A tak se město rozhodlo jednat. Aby nemuselo přistoupit k přerušení lodního provozu, dohodlo se se stávajícími majiteli, kterými v té době bylo hannoverské království, k odkoupení území vhodného k vybudování nového přístavu.

U uzavírání obchodu mezi městem Brémy a hannoverským královstvím byl přítomen brémský starosta Johann Smidrt a král Ernst Agustust I. Právě Johann Smidt je tak považován za zakladatele Bremerhavenu. Na jeho počest mu byl ve městě postaven pomník.

18. století bylo obdobím rozkvětu

Od roku 1850 byl Bremerhaven považován za venkovskou obec. O rok poozději, v roce 1851 mu byla udělena městská práva. V druhé polovině 19. století zaznamelao město nebývalý rozkvět. Postupně se zvětšovalo i jeho území. Za rozkvětem stál především neustále plný přístav. Lodní dopravce Norddeutscher Llozd dokonce zařídil parníkové spojení mezi Bremerhavenem a New Yorkem. Mezi lety 1858 až 1862 se s ním propojila i další města jako je Baltimore nebo New Orleans.

I přes svou zaneprázdněnost ale město nezapomínalo ani na svůj společenský a kulturní život. Došlo k založení divadla i kostela, kterému se dodnes přezdívá „pamětní kostel starosty Smidta“. Dominantu města již od roku 1854 tvoří maják postavený na návrh architekta Simona Loschena.

Problémy během druhé světové války

Protože se jedná o německé město, je celkem logické, že se mu nevyhnuly události druhé světové války. Při ní bylo město částečně zničeno a zemřela také spousta jeho obyvatel. Po válce však došlo k městské přestavbě a opětovnému rozkvětu. A to na základě hospodářských plánů „Bremerhaven 1958“. Územní plány i hospodářské správy a posudky dopomohly k dalšímu rozvoji města jako přístavu.

Přístav i největší námořní muzeum v celém Německu

Město má velmi hojně využívaný přístav. Tím ale jeho silné stránky pouze začínají. Neustále rozvíjena je vysoká škola, své místo si zde našel i uznávaný institu Alfreda Wegenera. Ten se zabývá mořským a polárním výzkumem. Německé námořní muzeum je pak již od roku 1973 tím vůbec nejvýznamějším námořním muzeem v celém Německu. Zdá se, že muzea jsou v tomto městě opravdu oblíbená. Kromě toho největší námořního je zde také muzeum zabývající se americkým přistěhovalectvím a vystěhovalectvím  z období od 18. do 20. století. Toto muzeum v roce 2007 získalo titul Evropského muzea roku.

Telefonní i přístavní propojení Bremerhavenu s Brémami

Město je dobře známo především díky propojení s Brémami. Jejich propojení je opravdu silné již od dob založení přístavu. Dokonce zde došlo i k jedné unikátní situaci. V roce 1883 byl Bremerhaven propojen s Brémami telefonem. Jednalo se o vůbec nejdelší spojení v celém Německu.

BEZ KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno