Plauen

Plauen, česky Plavno, je město v německém Sasku. Najdeme jej v blízkosti hranic s Českou republikou. Město je vyhlášené krajkářstvím.

Plauen

Zámecké terasy

Kolem poloviny 13. století byl ve městě postaveno fojtství. Kromě několika zbytků zdi a 16-ti rohové Červené věže bylo fojtství ve druhé světové válce zcela zničeno. Terasovité zahrady byly zrekonstruovány podle historických modelů a zvou k procházkám a k odpočinku. Nová vyhlídka nabízí skvělý výhled na staré město.

Nová radnice

Novoměstská radnice byla postavena na počátku 20. století. Počet obyvatel se v roce 1912 ve městě zdvojnásobil. Z cca 65 000 byl  historicky nejvyšší počet – 128 000 obyvatel. To vyžadovalo mnohem vyšší administrativní náročnost a Stará radnice již nestačila. Už z dálky je vidět 64 m vysoká radniční věž s modrými hodinami. Každý, kdo zvládne 230 schodů, má z vyhlídkové plošiny úchvatný výhled na celé město. Vstupní prostor Nové radnice, naproti luteránskému kostelu, byl zničen ve 2. světové válce a později, v 70. letech 20. století, přestavěn do moderní formy s použitím oceli a skla, čímž byla opuštěna původní architektonická verze.

Staroměstská radnice

Klenotem města a zároveň jeho symbolem je Stará radnice s krásným renesančním štítem z roku 1548. Radnice je poprvé zmíněna v listině z roku 1382. Umělecké hodiny z roku 1548, jsou mistrovským dílem hodinářského cechu. Mezi lvy, kteří odbíjejí každou čtvrthodinu, jsou ukázány fáze měsíce. Když odbije hodina, postava vlevo pohne hůlkou a postava vpravo vousy. Závěr tvoří sluneční hodiny z roku 1784. V horním patře je bývalá radniční síň, která dnes slouží jako svatební síň matriky. Má cenný trámovým strop od mistra Paula Mansagka z roku 1548. Ve staré radnici se nachází Muzeum krajky.

Muzeum krajky

Muzeum krajky dokumentuje historický vývoj průmyslu krajky a vyšívání. Jediné německé muzeum na téma krajky, od svého otevření v roce 1984, představuje výrobky z unikátního textilního průmyslu a ilustruje historické proměny výroby a designu. Nejcennější exponáty světoznámé krajky najdete v architektonicky cenných místnostech Staré radnice. Architektonickou zajímavost tvoří památkově chráněná chodba s gotickými žebrovými klenbami, restaurovaná podle původních nálezů. Poprvé byla Stará radnice zmíněna v listině z roku 1382. Textilní poklady od počátku 19. století, až po současné výrobky, jsou vystaveny na cca 500 metrech čtverečních.

Muzeum protiletecké ochrany

Tři z bývalých suterénů obytných a komerčních budov na Syrastraße, byly rozšířeny a použity jako městský protiletecký kryt ve 40. letech 20. století. Během 14 bombardovacích náletů v letech 1944 – 1945, které zničily 75 % Plavna, sloužily suterény jako útočiště pro lidi. Během druhé světové války byla většina domů na Syrastraße zničena. Sklepy pak sloužily částečně ke skladovacím účelům. Poslední budovy byly zbořeny v roce 1973. Do roku 2003 byly sklepy zasypané a nevyužívané. Otevření odkrytých klenutých místností se uskutečnilo 10. dubna 2005, na památku ničivých bombardovacích náletů na Plavno. Hornický spolek vyčistil tunely vyražené do skály a jeden z nich vybavil exponáty z doby bombardování. Jsou zde vystaveny plynové masky, lékárnička, hasičské vybavení, nádobí, kus původní dlažby se zásahy granátů, části pětisetové bomby, koberec s úlomky bomby a mnoho dalších exponátů, dokumentů a panelů o ochraně před bombardováním a náletech na Plavno.

Kostel sv. Jana

Kostel sv. Jana byl vysvěcen v roce 1122 a je jedním z nejstarších kostelů v okolí. V roce 1224 byl darován Řádu německých rytířů, který v následujících letech rozšířil původně románskou baziliku do dnešní velikosti s příčnou lodí. Další přestavba, na trojlodní sálový kostel se zajímavou hvězdicovou klenbou, proběhla kolem roku 1548 a je považována za ukázkový příklad vrcholně gotického interiérového designu. 52 m vysoké dvojité věže získaly své barokní kopule v roce 1644 a od té doby utvářely siluetu města, která je  viditelná už z dálky.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno