Heidelberg

Heidelberg ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko je považován za turisticky nejatraktivnější město a vstupní bránu do oblasti Středního Porýní. Staré univerzitní město se rozprostírá pod zalesněnými kopci u řeky Neckar, která se o kus dál vlévá do Rýna. V zalesněných svazích dominují městu pozůstatky mohutného hradu. Dnešní více než stotřicetičtyřtisícový Heidelberg je především stále univerzitním městem, ale zároveň je i vyhledávaným turistickým cílem.

Heidelberg, město s nejkrásnější zříceninou

Heidelbergje město malebně vklíněné do údolí na řece Neckaru. Říká se, že ho zdobí nejkrásnější zřícenina ve střední Evropě, pro jejíž romantičnost je opěvováno slavnými básníky a umělci jako žádné jiné německé město.

Heidelberg

Heidelbergvýjimečnou polohu, jeho rozloha byla omezena okolními vrchy spolu s impozantní dominantou hradní ruiny nad řekou, která ihned vzbuzuje pozornost návštěvníků města. Částečně pobořený hrad je neobvykle zabarvený do červena, byl postavený z červeného pískovce. V období třicetileté války byl opakovaně dobýván. Jeho vestavěné paláce z let 1508 až 1607 přes značné poškození za francouzských vpádů patří k významným památkám německé renesance.

Cesta filozofů

Nejlépe se prý Heidelberg pozná po osvědčené „cestě filozofů“ (Philosophenweg). Je to stezka lesem podél řeky po hřebenu Odenwaldu. Ústí vysoko nad řekou uprostřed strmých svahů zčásti zachovaných dřívějších vinic kopce Heiligenbergu. Příchozím se otevře scenérie historického centra města položeného na protilehlém břehu na úpatí v pevném semknutí severního svahu Königstuhlu.

Staré město

Vlastním centrem města a sídlem humanitních věd je tradičně Staré Město. Jeho půdorys je určen třemi souběžnými ulicemi protínajícími město v celé jeho délce. Jimi se návštěvník či student pohodlně dostane na Univerzitní náměstí (Uni-Platz) a dále na Marktplatz, odkud se zejména v létě na zahrádce Max-baru může potěšit jedním z dalších neodolatelných pohledů na zámek vysoko v kopci a také na kostel Svatého ducha.

Studoval zde učitel národů

Heidelberg je město s dávnou a bohatou univerzitní tradicí a jednou z nejslavnějších knihoven světa. Zdejší věhlasná a světově uznávaná univerzita byla založena v roce 1386. Z jejích historických budov vzešel nejeden nositel Nobelovy ceny. V letech 1389 až 1401 zde pobýval Jeroným Pražský a v roce 1614 zde dokončil svá studia Jan Ámos Komenský.

 „Buršácká“ tradice ještě žije

Dnes zde v klidném a romantickém prostředí studuje kolem 20 tisíc studentů z celého světa. Nepřipraveného návštěvníka mohou zejména navečer překvapit podivně uniformované postavy, často dosti opilé, ošerpované různobarevnými trikolórami a zavěšeným kordem po boku. Jde o členy tak zvaných buršáckých studentských spolků (Burschenschaften, Verbindungen), jejichž tradice sahá do počátku 19. století. Dnes bizarní výjev může napovědět mnohé z koloritu města v devatenáctém a na počátku dvacátého století.

Američané Heidelberg ušetřili

Jako jedno z opravdu mála měst zůstal Heidelberg za druhé světové války ušetřen náletů spojeneckých vojsk. Jedinou zničenou památkou města zůstal starý most, který byl vyhozen do povětří v březnu 1945 samotnými Němci jako obranné gesto před příchozími americkými jednotkami. Dodnes koluje legenda zdůvodňující ušetření města od ničivých náletů. Za vším prý měl stát vysoký důstojník amerického letectva, který měl k městu citový vztah.

Pravdou zůstává, že zachování města bylo skutečně přáním Američanů, již si zde po válce zřídili evropský hlavní stan svých vojenských sil.

Heidelberg coby jedna z nejstarších německých univerzit (po Praze a Vídni) byla slavná i v Americe. Svědčí o tom i nevídaný finanční dar ve výši půl miliónu dolarů, který byl roku 1928 (zejména americkými Němci) věnován na výstavbu nové univerzitní budovy jako gesto naděje na smíření a další mírové soutěžení na poli vědeckém.

 

Foto: Heidelberg (sxc.hu)

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno