Německá hymna

Německá státní hymna to v českých zemích po válce „neměla lehké“. Když se v roce 1952 stala státní hymnou Spolkové republiky Německa znovu Píseň Němců se vznešenými tóny Josepfa Haydna, někdejší Čechoslováci ji neslyšeli rádi. Vždyť to byla ta samá melodie, na kterou museli zpívat za protektorátu. Ale ono to bylo všechno jinak. Zprofanovaná slova první sloky v německé hymně už po válce nezazněla. A historie Písně Němců se začala psát už v roce 1841, kdy na ostrově Helgolandu vznikl její text.

Kdo znal německou hymnu?

V socialististickém Československu nebylo mnoho příležitostí slyšet státní hymnu Spolkové republiky Německa,nanejvýš při mezinárodních sportovních soutěžích,

Reichstag, historická budova Říšského směnu v Berlíně

když borci tak zvané Německé spolkové republiky (NSR) zvítězili. Hymna komunistické Německé demokratické republiky (NDR) se u nás sice hrála nepoměrně častěji, ale její melodie byla těžko zapamatelná, takže se do paměti nikomu nevryla. Přesto ale pamětníci protektorátních časů neměli dobré pocity, když hymnu NSR zaslechli. Byla to táž, která jim za války byla vnucována jako jejich a jejíž slova každý školák musel povinně znát: „Deutschland, Deutschland über alles„. V orcherstrální podobě nešlo poznat, že tato slova už od roku 1952 v německé hymně nejsou. A o symbolech „západního, kapitalistického“ Německa se nemluvilo. Tak jak to s tou německou hymnou bylo v průběhu dějin?

Německá hymna v toku času

  • Historie německé hymny má přímou vazbu na německý ostrov v Severním moři Helgoland. Právě tam v roce 1841 napsal August Heinrich Hoffmann von Fallersleben text na melodii rakouského Josepfa Haydna hymnický text a píseň nazval Das Lied der Deutschen, Píseň Němců.
  • Píseň byla výzvou k tehdy pětatřiceti rozdrobeným německým státům a vyzývala je ke sjednocení. Autor textu trochu naivně (ale to je hnací síla všech vizinářů) předpokládal, že hranice Velkého Německa poběží „od belgické Maasy až po Baltské moře„.
  • Když Velká Británie podstoupila Helgoland Německu (v roce 1890 výměnou za Zanzibar), zazněla tato píseň poprvé oficiálně.
  • V roce 1922 se stala národní hymnou Výmarské republiky.
  • Po roce 1933 nechal Adolf Hitler oficiálně zpívat jen první, výbojnou sloku, která tak nepříjemně zněla v uších našim dědům (Deutschland, Deutschland über alles – Německo, Německo nade všecko).
  • V roce 1950 návrh o návrat Písně Němců mezi státní symboly neprošel pro bouřlivý nesouhlas.
  • Až v roce 1952 se z Hoffmannovy Písně Němců stala oficiální hymnou Německa třetí sloka (Einigkeit und Recht und Freiheit Jednota a právo a svoboda).

Německá hymna Původní celý text

Das Lied der Deutschen Das Lied der Deutschen
Einigkeit und Recht und Freiheit Deutschland, Deutschland über alles,
Für das deutsche Vaterland! Über alles in der Welt,
Danach lasst uns alle streben, Wenn es stets zu Schutz und Trutze
Brüderlich mit Herz und Hand! Brüderlich zusammenhält,
Einigkeit und Recht und Freiheit Von der Maas bis an die Memel,
Sind des Glückes Unterpfand: Von der Etsch bis an den Belt –
Blüh im Glanze dieses Glückes, Deutschland, Deutschland über alles,
Blühe, deutsches Vaterland! Über alles in der Welt!
Píseň Němců Deutsche Frauen, deutsche Treue,
Deutscher Wein und deutscher Sang
Jednota, právo a svoboda Sollen in der Welt behalten
německé vlasti! Ihren alten schönen Klang,
O to se všichni snažme Uns zu edler Tat begeistern
bratrským srdcem a rukou. Unser ganzes Leben lang –
Jednota, právo a svoboda Deutsche Frauen, deutsche Treue,
Jsou zárukou štěstí. Deutscher Wein und deutscher Sang!
Rozkvétej v záři tohoto štěstí
rozkvétej, německá vlasti! Einigkeit und Recht und Freiheit
Für das deutsche Vaterland!
Danach lasst uns alle streben
Brüderlich mit Herz und Hand!
Einigkeit und Recht und Freiheit
Sind des Glückes Unterpfand –
Blüh im Glanze dieses Glückes,
Blühe, deutsches Vaterland!

Ilustrační foto: Reichstag, historická budova Říšského směnu v Berlíně. sxc.hu

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno