Waldsassen

Město Waldsassen najdeme v německém Bavorsku, poblíž hranic s Českou republikou. Přesněji je to několik kilometrů od hraničního přechodu Svatý kříž u Chebu.

Cisterciácké opatství

Klášter vždy silně ovlivňoval vývoj města. Jeho počátky sahají až k dobám založení cisterciáckého kláštera markrabětem Diepoldem III., v roce 1133. V roce 1925 byl klášter povýšen na opatství. Od roku 1995 vede klášter abatyše Laetitia M. Fech. Kromě kontemplativního života je součástí práce řádových sester péče o knihovní sál, vedení střední dívčí školy, provoz kulturního a společenského života a péče o klášterní zahradu.

Osmibokou klášterní kašnu na vnitřním nádvoří, darovali klášteru italští přátelé z Verony v roce 2008, po úspěšné rekonstrukci budovy kláštera. Bývalá mlýnská čtvrť opatství byla přeměněna na zařízení asistovaného bydlení pro tělesně postižené a fyzioterapeutickou praxi. Jeptišky se denně modlí v klášterním kostele, postaveném v letech 1923 – 1924, který byl umístěn na východním nádvoří kláštera. Reliéf hlavního oltáře působí jako dominantní umělecké dílo, zobrazující Nanebevzetí Panny Marie ve spojení s Nejsvětější Trojicí. Je vytesaný ze švýcarské borovice mladým sochařem G. Martinim. V letech 2007 až 2009 byl kostel kompletně zrekonstruován.

Opatská bazilika

Bazilika opatství Waldsassen, která byla vybudována v letech 1685-1704, je jednou z nejvelkolepějších barokních staveb v jižním Německu. Pod vedení stavitele George Dientzenhofera se zde snoubí české, italské a jihoněmecké vlivy. Na návrhu se podíleli slavní umělci jako Karl Stilp nebo Johann Baptist Carlone. Součástí baziliky je klášterní krypta a impozantní varhanní systém. Kostel je vybaven 10 relikviemi raně křesťanských mučedníků z římských katakomb. Po rekonstrukci interiéru v roce 2016 se kostel opět leskne v původním barevném pojetí z doby, kdy byl postaven. Každoročně se zde od března do října konají koncerty a nabízejí návštěvníkům radost a nezapomenutelné chvíle v jedinečném prostoru. Bazilika je známá daleko za hranicemi okresu a je oblíbená hlavně díky originální chrámové hudbě.

Opatská knihovna

Péče o světoznámou opatskou knihovnu je v rukou řádových sester cisterciáckého řádu. Srdce opatství Waldsassen bylo postaveno v letech 1689 až 1726 v přechodném stylu od vrcholného baroka k rokoku. Postavy v životní velikosti, důmyslně vyřezávané Karlem Stilpem, podpírají galerii, která vede kolem sálu. Původní inventář více než 19 000 knih byl ztracen, ale v roce 1965 byl nahrazen státní výpůjčkou 2 000 knih, vázaných ve světlé kůži.

Kostel Nejsvětější Trojice Kappl

Jde o významnou barokní rotundu, stojící na kopci Glasberg, asi tři kilometry od Waldsassenu. Zde, na 628 m vysokém Glasbergu, nechal tuto impozantní stavbu postavit Georg Dientzenhofer, v letech 1685 až 1689. Zvláštní architektura a zařízení kostela symbolizuje Nejsvětější Trojici. Z Glasbergu si také můžete užít nádherný výhled daleko do Egerlandu. Kostel je otevřen denně do cca 18 hodin.

Stiftlandské muzeum

Shromážděné a prezentované exponáty z dob minulých najdete ve 4 patrech muzejní budovy. Objevíte zde více než 50 témat. Pamatujete na staré dílny truhlářů, ševců, sedlářů nebo zámečníků? Jaké to bylo za starých dobrých časů v kloboučnictví nebo v kadeřnictví? Je zde připomenuta éra hornictví a výroby porcelánu, stejně jako tradice jesliček.

Německo

Klášterní zahrada

Přírodní zážitková zahrada vás bude inspirovat. Umožňuje návštěvníkům prožít hravé zážitky z přírody a zaměřuje se hlavně na přírodu a její krásy. Mezi léčivými bylinami, květinami a vodou najdete ticho a klid. Byliny v celé jejich rozmanitosti najdete v léčivé bylinkové zahradě. Komentovaná prohlídka Kneippovy zahrady probíhá každou 1. neděli v měsíci, komentovaná prohlídka Hildegardiny zahrady probíhá každou poslední neděli v měsíci.

Zážitková stezka včelího zázraku s včelí saunou poskytuje pohledy do nádherného světa včel. V programu na účastníky čeká pestrý program napříč všemi ročními obdobími. Klášterní zahrada byla upravována v barokním stylu od roku 1730, za opata Eugena Schmida. Součástí zahrady je nyní klášterní areál a také klášterní hřbitov pro zemřelé sestry.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno