content top

Berlínská zeď

Berlínská zeď

Berlín na dvě části, ale i Evropu na demokratickou a komunisty řízenou zónu rozdělovala „berlínská zeď“. Berlínská zeď měla zabránit nedovoleným útěkům obyvatel východní části Berlína do západní. Berlínská zeď byla vojensky střežena. Při jejím překonání bylo mnoho lidí na útěku zastřeleno. Proboření a následné stržení berlínské zdi bylo konečným a světově přijímaným symbolem pádu...

Celý článek

Berlín, hlavní město Německa

Berlín, hlavní město Německa

Poznat Berlín, hlavní město Spolkové republiky Německa (SRN), má pro turisty z České republiky značný význam. Při jeho prohlídce si nelze neuvědomovat historické souvislosti, které jsou pro oba národy společné. Berlín, metropole našeho západního souseda, poskytne kromě kulturního zážitku při prohlídce četných památek i pohled na současnost a nutí k mnoha srovnávání. Navštívit Berlín tak nějak...

Celý článek
content top