Marienberg

Okresní město Marienberg najdeme v německém Sasku. Z České republiky je to jako by kamenem dohodil, protože se nachází pouhých 13 km od českých hranic.

Marienberg

Historické centrum města

Marienberg byl založen v 16. století. Bylo to v období, kdy byly v okolí města nalezena stříbrná ložiska. Město je součástí Krušnohoří, které zde zasahuje z České republiky.

Kostel Panny Marie – Marienkirche

Kostel Panny Marie v Marienbergu pochází z 16. století. Asi 50 let po jeho založení kostel vyhořel a byl znovu vybudován. Jde o pozdně gotický kostel a je hlavní dominantou města Marienbergu.

Uvidíme zde například štukované věšáky na látky, nebo 25 hlaviček andělů na zástěnách, které jsou dílem italského štukatéra A. Pernasione. Oltář je v tomto kostele velmi bohatě zdoben a je postaven na dřevěné sloupy. Kazatelna je zhotovena z pískovce. Má velmi bohatou výzdobu a jednoduchý podstavec. Křtitelnice z 19. století je vyrobena z mramoru a kostelu ji věnoval neznámý dárce.

Dominantou kostela je kříž ze 17. století, spolu s dvěma dřevěnými figurami horníků v životní velikosti. Také zde uvidíme dvě hornické lucerny ze 17. a 18. století a v kostele najdeme velké varhany z 19. století.

Muzeum sasko – českého Krušnohoří

V muzeu můžete navštívit stálou expozici historických exponátů a dokumentů. K vidění je tady i expozice zprostředkovaná moderní technikou se zvukovou stopou v německém i v českém jazyce. Dozvíte se vše o rozvoji hornictví v regionu, o řemeslech, tradičním životě a o lidové kultuře místních obyvatel. Velmi zajímavé a poučné jsou také expozice na různá témata, které se průběžně mění.

Galerie Die Hütte v části Pobershau

V této galerii uvidíte velmi zdařilá řezbářská díla a sochy s biblickou tématikou. Vystaveno je zde okolo 300 figur. Dále také uvidíte řezbářská vyobrazení z varšavského ghetta, kdy je do dřeva neuvěřitelně vyobrazeno utrpení židovských dětí, žen a mužů, kteří se potýkali se svým těžkým osudem. V rámci výstavy můžete také shlédnout biografický film o autorovi projektu.

Galerie v továrně Böttcher

V části Pobershau můžete v bednářské továrně vidět tři stálé expozice. V přízemní části má sídlo historická zámečnická dílna, kde je většina vybavení stále funkční. V prvním patře probíhá výstava obrazů zhotovených křídou, olejem a dalšími malířskými technikami. Další výstava představuje historickou zemědělskou techniku.

Muzeum horniny hadce

V tomto muzeu můžete vidět využití hadce ve stavebnictví od 16. století. V muzeu uvidíte také zpracování tohoto vzácného kamene v plně funkční dílně. Za podívanou stojí také historické exponáty, které jsou z hadce vyrobeny.

Renesanční radnice

Na náměstí Marienbergu stojí renesanční radnice z 16. století. Je zde k vidění také velké čtvercové tržiště a měšťanské domy, které náměstí lemují. Tyto domy mají zdobené renesanční portály a dodávají náměstí typický charakter.

Muzeum Heimatstube

Zde máte možnost nahlédnout do historie řemesel a každodenního života místních obyvatel. V expozici uvidíte rovněž zpracování hadce, které zde bylo častým zdrojem obživy. Velká pozornost je také kladena na dřevařská řemesla a uvidíme tady i kovárnu Ansprung s živou ukázkou kování.

Koňský žentour na Rudolfově šachtě

Zde uvidíte možnosti těžby stříbra za pomoci koňského dopravníkového systému, který byl na Rudolfově šachtě v provozu v 19. století. K vidění je expozice s názvem „Hornictví tehdy a dnes“, dále exponáty z období těžby stříbra, uranu a také kazivce. Uvidíte zde kovárnu, která byla vytvořena podle původní předlohy a vznikl tak areál plný zážitků pro malé a velké návštěvníky. V předvánočním čase tady probíhají také velmi zajímavé akce, které stojí za návštěvu a můžete si odtud navíc přinést originální dárky pod stromeček.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno