Lipsko (Leipzig)

Lipsko je půlmilionové město ve spolkové zemi Svobodný stát Sasko. Svět zná Lipsko především jako dějiště tak zvané bitvy národů, jako místo konání tradičních veletrhů, ale rovněž jako město s velkou hudební tradicí či sídlo druhé nejstarší německé univerzity. Novodobá historie Lipsko spojuje s demonstracemi na podzim roku 1989, které přispěly nejen k „pádu berlínské zdi“, ale ke zhroucení celého komunistického systému.

Lipsko: Dávná obchodní křižovatka

Lipsko (Leipzig) vzniklo na křižovatce dvou historických obchodních cest Via regia a Via imperia a poprvé bylo zmíněno ve 12. století. Jako místo častých obchodů

Lipsko, památník bitvy národů

obdrželo o tři sta let později privilegium pořádat trhy a stalo se významným obchodním centrem střední Evropy. Obchodní veletrhy se konají v dynamicky se rozvíjejícím městě dodnes. Půlmiliónové Lipsko spojuje s Drážďany dálnice a železniční trať, vystavěná již v letech 1838 až 1839.

Lipsko: Památky

K historickým památkám patří Bavorské nádraží, stejně jako impozantní budova hlavní železniční stanice otevřené v roce 1915, která se řadí k největším na světě a po rekonstrukci se proměnila také v jednu z hektických nákupních tepen. Další z nich je například pasáž Mädler.

Spisovatel J. W. Goethe strávil mnoho hodin ve zdejší sklepní hospodě Auerbachs Keller a lokál jej inspiroval natolik, že se promítl do jeho Fausta.

Nejdelší část života prožil v Lipsku J. S. Bach, který zde také zde zemřel. Působil v kostele svatého Tomáše, kde je pohřben. Hned naproti najdeme dveře do Bachova muzea, kde se pravidelně pořádají koncerty.

K dalším pamětihodnostem patří:

  • kostel svatého Mikuláše,
  • budovy staré burzy,
  • stará a nová radnice,
  • německá knihovna,
  • opera
  • nebo dům, ve kterém žil a skonal skladatel Felix Mendelssohn Bartholdy.

Památník bitvy národů

Významnou a turisty hojně navštěvovanou památkou je monument bitvy u Lipska, který se tyčí jižně od středu města ve čtvrti Probstheida. Bitva u Lipska, nazývaná také bitvou národů, se strhla v roce 1813 na celkem proti sobě stálo víc než půl milionu vojáků. Pomník Bitvy národů (Völkerschlachtdenkmal), dokončený v roce 1913,  je jedním z atributů Lipska.  Na vrcholu pomníku je vyhlídková plocha, odkud lze přehlédnout podstatnou část města.

Poválečná historie

V roce 1944 bylo Lipsko více než z poloviny vybombardováno. Zničena byla mimo jiné Grafická čtvrť (Graphisches Viertel), kde byly soustředěny četné vydavatelské domy, které z předválečnéhzo Lipska tvořily nakladatelskou „velmoc“.

Na základě jaltské konference připadlo Lipsko sovětské okupační zóně. Po vzniku Německé demokratické republiky byla zničená místa nahrazena socialistickou výstavbou, která ovšem měla v německém pojetí méně dekorativní ráz, než jak známe z poválečné výstavby ve stylu „sorela“ u nás.

Od roku 1988, kdy v celém socialistické sektoru „pukaly ledy“, se v Lipsku konaly mohutné demonstrace. Posilovaly protikomunistický odpor a vytvářely příznivé klima, které vyvrcholilo pádem berlínské zdi a potažmo celého komunistického režimu ve východním Německu.

Lipsko: Veletržní tradice

I za komunistické éry byla naštěstí zachována tradice lipských jarních veletrhů, která má kontinuitu od roku 1920. Po sjednocení Německa došlo k rozšíření lipských veletrhů, v současné době se jich ve městě koná na třicet (odborných a určených pro veřejnost – spotřebitele). K veletržním účelům byl postaven rozsáhlý a moderní nový areál.

 

Okolí Lipska

Krajina kolem Lipska není příliš atraktivní. Lipsko leží v rovině Severoněmecké nížiny. Stékají se zde ovšem tři řeky (Weißer Elster, Pleiße a Parthe), jejichž partie krajinu ozvláštňují. Okolí Lipska poznamenala těžba hnědého uhlí. Bývalé povrchové lomy jsou zavodňovány, což ráz krajiny také změnilo k lepšímu.

 

Foto: Lipsko, památník bitvy národů (sxc.hu)

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno