Karlsruhe

Karlsruhe se rozkládá na břehu řeky Rýna ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko. Ve tomto městě na jihozápadě Německa žije asi 280 tisíc obyvatel. Karlsruhe je zajímavé především z urbanistického hlediska, je příkladem sofistikovaně vystavěného města „na zelené louce“. Urbanistický počin ze začátku 18. století se místním podařilo udržet do dnešních dní.

Karlsruhe protíná rovnoběžka

Karlsruhe je třetím největším městem země Bádensko-Württembersko. Nachází se se nachází asi 80 kilometrů od Stuttgartu a 60 kilometrů od Mannheimupoblíž

Karlsruhe, současný život ve městě

hranic s Francií. Z hlediska zeměpisného je místní zajímavostí, že městem prochází 49. rovnoběžka. Na tento geografický fakt poukazuje v městském parku obelisk a symbolická část rovnoběžky vyznačená na zemi bílým pruhem. Výraznou do dálky viditelnou stavbou je televizní věž postavená na kopci. Mezi kopcem a břehy Rýna je více než 220metrový výškový rozdíl.

Průmyslové město

Řeka Rýn byla a dodnes je důležitou vodní dopravní tepnou. V Karlsruhe jsou dva velké říční přístavy. Vzhledu města příliš nepropívá ropná rafinérie, největší podnik svého druhu v SRN. Protože je město položeno na křižovatce obchodních cest (a zájmů), sídlí v Karlsruhe velké firmy. Z nejznámějších to je například Siemens nebo ústředí i u nás známého řetězce drogistického zboží dm markt (její nabídkové letáky pro Německo jsou i nás vyhledávané a o produkty je zájem při nákupech v Německu).

Karlsruhe: Vějíř tvořený ulicemi

Karlsruhe začal v roce 1715 budovat markrabě Karel III. Jeho záměrem (který „dotáhl“ do konce) bylo postavit vzdušné, otevřené město „nového věku“. Na dvaatřicet ulic se paprskovitě sbíhá k ústřednímu bodu, čímž je někdejší sídlo markraběte, rezidence Durlach.

Existují úvahy, že se svou paprskovitou (radiální) koncepcí stal Karlsruhe předobrazem pro výstavbu Washingtonu.

Centrum města (nejstarší část) leží jižně od zámku a je ohraničeno devíti radiálami. Zámek je situován od západu k východu a má dvě křídla vybíhají pod úhlem 45 stupňů. Ulice, které pokračují ve směru křídel, tvoří hranici starého města.

Památky a zajímavosti Karlsruhe

  • Na náměstí se nachází stará radnice (Rathaus) a hlavní luteránský kostel (Evangelische Stadtkirche).
  • Takzvaný Malý chrám (Kleine Kirche), postavený v letech 1773 a 1776, je nejstarší kostel od centra města Karlsruhe.
  • Domy starého města jsou vystavěny v neoklasicistním slohu, jedná se o vzácně zachovaný soubor staveb b tomto stylu.
  • Severně od rezidence se původně rozkládaly jen parky a lesoparky, ale postupně byla i tato část Karlsruhe obydlena.
  • Pro turisty je rovněž zajímavá manufaktura na  výrobu keramiky (majoliky). Pochází z ní také 1645 modrých dlaždic, které tvoří cestu v zámecké zahradě.
  • Z přestavěné muniční továrny vzniklo atraktivní centrum pro umění a média.
  • Ve městě sídlí množství divadel, muzeí a jiných kulturních stánků

Poválečný vývoj

Karlsruhe i palác byly za druhé světové války poničeny bombardováním spojeneckými vojsky. Po válce ale byly památky uvedeny do původního stavu.

Karlsruhe po jaltské konferenci připadlo do americké zóny. Od roku 1945 do roku 1995 měla ve městě základnu americká armáda. Veškeré nemovitosti i jejich zařízení byly po opuštění základny předány městu Karlsruhe.

  • V roce 1993 žilo v Karlsruhe 3358 židů. Po válce v roce 1945 pouhých osmnáct. Většina zahynula v Dachau, někteří v polské Osvětimi. V roce 1948 bylo reorganizováno Ústředí židovské rady Bádenska a v roce 1969 byla postavena Nová synagoga.

 

Foto: Karlsruhe, současný život (sxc.hu)

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno