Freyung

Zdá se, že číslo „27“ se zde ve městě Freyung objevuje jako téma. Nachází se zde 27 městských částí. Do města Pasov je to 27 km. A k rakouským hranicím je to 27 km. Jediná zvláštnost je, že k hranicím České republiky je to 17 km.

Freyung

Historie města Freyung

První osídlení v oblasti dnešního města Freyung je známo ze 13. století. Obyvatelé se usadili na mýtině poblíž starého hradu Wolfstein, který nechal kolem roku 1200 postavit biskup Wolfger von Erla. Ještě předtím císař Jindřich VI. v roce 1193 postoupil zemi některým pasovským biskupům. Freyung v té době ještě nebyl místním názvem, ale označoval oblast, v níž osadníci získali svobodu, tj. osvobození od daní. V roce 1301 je toto místo poprvé zmíněno v listině jako Purchstol zu Wolferstein a k němu patřící les.

V roce 1354 získala sousední obec Kreuzberg tržní práva, která byla v roce 1523 převedena na Freyung. Když byl v roce 1380 ve Freyungu postaven farní kostel, byl Kreuzberg již delší dobu známým poutním místem. Dnešní farní kostel Kreuzberg a první škola v obci byly poprvé zmíněny kolem roku 1500. Ve středověku byly obě vesnice dvakrát postiženy morem, ale to popularitě poutního místa neublížilo.

Po zrušení pasovského knížecího biskupství v roce 1803 říšským dekretem připadl Freyung nejprve rakouskému Salcburskému vévodství a o dva roky později Prešpurským mírem Bavorskému království. V roce 1811 zde žilo 535 obyvatel. Při ničivém požáru města v roce 1872 bylo zničeno 39 z přibližně 70 domů.

Freyung se stal městem 3. prosince 1953. Po připojení města Ort byl Freyung od 1. dubna 1954 do 30. června 1972 okresním městem okresu Wolfstein. Po sloučení okresu s okresem Grafenau se stalo okresním městem okresu Freyung-Grafenau. 1. dubna 1954 byly připojeny obce Ahornöd a Ort. Protože Ort byl sídlem okresního úřadu okresu Wolfstein, stal se Freyung novým okresním městem tohoto okresu. Kreuzberg byl připojen 1. dubna 1971. 1. května 1978 byly části obce Kumreut přičleněny k Freyungu. Mezi lety 1988 a 2018 město stagnovalo nebo minimálně vzrostlo z 7158 na 7166 o 8 obyvatel, tj. o 0,1 %.

Kultura a turismus

Lihovar Penninger Waldkirchen

V sídle domácího lihovaru Penninger se nachází nejen nejmodernější palírna whisky v Německu, ale také návštěvnické centrum s obchodem, výstavou, kinem, dechovkou „Schrot und Spelzen“ a prohlídkou palírny a skladu sudů. V nabídce jsou samozřejmě i klasické piva, jako je Penninger Blutwurz, ovocné likéry a ovocné pálenky.

Cineplex

Cineplex je sdružení nezávislých středně velkých kin, které bylo založeno v roce 1996. Současné sídlo společnosti Cineplex Deutschland GmbH & Co. KG se nachází ve Wuppertalu. Do roku 2008 sídlilo ústředí v Münsteru (Vestfálsko), kde skupina od 15. listopadu 2000 provozuje své první kino s devíti sály a celkem 2707 sedadly.

Kostel Den nanebevzetí Panny Marie

Římskokatolický farní kostel Nanebevzetí Panny Marie se nachází na náměstí Stadtplatz 12 v okresním městě Freyung a patří pod farní spolek Freyung. Předchozí kostel byl zničen požárem v roce 1872. Současná budova byla postavena v letech 1875 až 1877 podle plánů landshutského architekta Tanery a 24. října 1877 ji vysvětil tehdejší pasovský biskup Josef Franz von Weckert. Hlavní oltář a oba boční oltáře vyřezala z dubového dřeva dílna Michaela Mayera v Landshutu v letech 1876/1877. Sochy vyrobil Martin Ziegler z Landshutu. Okna kostela z roku 1877 zhotovila firma Schneider z Regensburgu.V oknech lodi kostela je vyobrazena křížová cesta.

Chráněná kultura Buchberger Leite

„Člověk by se neměl zdržet návštěvy nedalekého Buchbergu z Freyungu, kde se vody řeky Ohe divoce řítí skalní soutěskou sevřenou kolmými stěnami,“ napsali ve své knize Der bayrische Wald Bernhard Grueber a Adalbert Müller.

Chráněná krajinná oblast Buchberger a Reschbachleite zřízená 14. února 1961, má rozlohu 184 hektarů. Bavorské ministerstvo životního prostředí tuto soutěsku v roce 2003 zařadilo mezi 100 nejkrásnějších geotopů Bavorska.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno